Version
Search
Home
  |  About Us
Company Profile
Company Facility
Human Resources
Our Network
  |  Activity
Training
Corporate Social Responsibility
New Year Party
Sport Day
Happy Birthday
Annual Trip
  |  What’s News
  |  Download
Quality Assurance
Data Sheet
  |  Knowledge
  |  FAQ’s
  |  Webboard
  |  Job
  |  Contact Us
  |  Link
12% Manganess Steel Plate
Wear Resistant Steel Plate
Pressure Vessel Steel Plate
High Tensile Strength Steel Plate
Extra High Strength Steel Plate
Corrosion Resistant Steel Plate
Machinery Steel
Tool Steel
Plastic Mould Steel
Stainless Steel
Finishing Plate
Semi-Finish Product
Forging Product and Services
Band Saw Blade
Band Saw Machine

วิธีการเลือกใช้ใบเลื่อย

ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์ลักษณะการตัด

 • เครื่องจักร : สิ่งที่จำเป็นคือเราต้องรู้ขนาดของใบเลื่อยก่อน (ยาว X กว้าง X หนา)
 • วัสดุ : ต้องทราบคุณลักษณะของวัสดุที่จะถูกตัด เช่น
  • เกรด, รูปร่าง, ความแข็ง, ขนาด
  • การตัดเป็นแบบ Bundle หรือตัดทีละชิ้น
 • ความต้องการอื่นๆ ของลูกค้า : ลักษณะการใช้งานเฉพาะเจาะจงควรถูกพิจารณา เช่น
  • จุดมุ่งหมายทั่วๆ ไป ของการตัด เช่น การตัดเพื่อการผลิต
  • อะไรคือจุดมุ่งหมายสำคัญ การตัดเร็วหรืออายุใบเลื่อย
คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กที่น่ารู้
Alloy Steel: เหล็กพิเศษที่มีส่วนผสมของอัลลอยด์
Annealing:การอบเหล็กให้อ่อน เพื่อลดความแข็งและความเปราะลง ง่ายต่อการกลึง
Carburizing
swiss replica watches
:การชุบผิวแข็งโดยการเติมคาร์บอนลงไปที่ผิวเหล็ก ทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิวเท่านั้น ส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายในยังเหมือนเดิม
Cold Drawn Steel : เหล็กที่ได้จากการรีดเย็น ทำให้ผิวของเหล็กมีสีขาว (เช่น เหล็ก S50C ผิวขาว)
Elongation: การใช้แรงดึงโลหะให้ยืดตัว
Flame-hardening Steel:เหล็กที่ชุบแข็งโดยเปลวไฟ
Hardness:ความแข็ง
Heat Treatment:การอบชุบ (เป็นความหมายรวมถึง การชุบแข็ง การอบอ่อน หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่มีการให้ความร้อนกับเหล็ก)
Hot Rolled Steel:เหล็กที่ได้จากการรีดร้อนโดยตรง ดังนั้นในการการกลึงจะแข็งกว่าเหล็กที่ผ่านการ Normalizing หรือเหล็กที่ผ่านการ Annealing
Induction :การชุบแข็งโดยใช้คลื่นความถี่สูงผ่านขดลวดที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เพื่อชุบแข็งที่ผิว โดยความลึกจะขึ้นอยู่กับความร้อนที่ผ่านขดลวด
Nitriding:การชุบผิวแข็งโดยการเติมไนโตรเจนลงไปที่ผิวเหล็ก ทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิวเท่านั้น ส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายในยังเหมือนเดิม
Normalizing:การอบให้เหล็กมีเนื้อเหล็ก (grain) และความแข็งสม่ำเสมอทั่วทั้งเส้น ง่ายต่อการกลึง
Pre-hardened Steel :เหล็กที่ชุบแข็งเรียบร้อยแล้วจากโรงงานที่ผลิต
Press Die:แม่พิมพ์อัด
Punching Die:แม่พิมพ์ตัดกระแทก
Rough Turned Steel:เหล็กที่มีการกลึงผิวแล้ว
Strength:ความแข็งแรง
Stress Relieve:การอบให้คลายความเค้น
Toughness:ความเหนียว
Vacuum Heat Treatment:การชุบโดยใช้เตาสุญญากาศ แบ่งเป็น การชุบน้ำมัน (Oil quenching) และการชุบแก็ส (Gas quenching)
Wear Resistance: ความทนต่อการสึกหรอ
คุณสมบัติของธาตุต่าง ๆ เมื่อผสมลงไปในเหล็ก
C     Al    B     Be    Ca     Ce    Co     Cr    Cu     Mn
Mo     N    Ni     O    Pb     P    S     Si    Ti     V    W


คาร์บอน (Carbon) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ C
เป็นธาตุที่สำคัญที่สุด จะต้องมีผสมอยู่ในเนื้อเหล็ก มีคุณสมบัติทำให้เหล็กแข็งเพิ่มขึ้น หลังจากนำไปอบชุบ (Heat Treatment) โดยรวมตัวกับเนื้อเหล็ก เป็นสารที่เรียกว่า มาร์เทนไซต์ (Martensite) และซีเมนไตด์ (Cementite) นอกจากนั้น คาร์บอนยังสามารถรวมตัวกับเหล็ก และธาตุอื่น ๆ กลายเป็นคาร์ไบด์ (Carbide) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอของเหล็ก อย่างไรก็ตาม คาร์บอนจะลดความยืดหยุ่น (Elasticity) ความสามารถในการตีขึ้นรูป (Forging) และความสามารถในการเชื่อม (Welding) และไม่มีผลต่อความต้านทานการกัดกร่อน

อลูมิเนียม (Aluminium) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Al
เป็นธาตุที่นิยมใช้เป็นตัวไล่แก็สออกซิเจน และไนโตรเจน (Deoxidizer และ Denitrizer) มากที่สุด ซึ่งผสมอยู่เล็กน้อยในเหล็ก จะมีผลทำให้เนื้อละเอียดขึ้น เมื่อใช้ผสมลงในเหล็กที่จะนำไปผ่านกระบวนการอบชุบแข็ง โดยวิธีไนไตรดิ้ง (Nitriding) ทั้งนี้เนื่องจากอลูมิเนียมสามารถรวมตัวกับไนโตรเจน เป็นสารที่แข็งมาก ใช้ผสมลงในเหล็กทนความร้อนบางชนิด เพื่อให้ต้านทานต่อการตกสะเก็ด (Scale) ได้ดีขึ้น

โบรอน (Boron) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ B
ช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็งแก่เหล็ก ที่ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป จึงทำให้ใจกลางของงานที่ทำด้วยเหล็กชุบผิวแข็ง มีความแข็งสูงขึ้น โบรอนสามารถดูดกลืนนิวตรอนได้สูง จึงนิยมเติมในเหล็กที่ใช้ทำฉากกั้นอุปกรณ์นิวเคลียร์

เบริลเลียม (Beryllium) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Be
สปริงนาฬิกาซึ่งต้องต่อต้านอำนาจแม่เหล็ก และรับแรงแปรอยู่ตลอดเวลานั้น ทำจากทองแดงผสมเบริลเลียม (Beryllium-Coppers Alloys) โลหะผสมนิกเกิล-เบริลเลียม (Ni-Be Alloys) แข็งมาก ทนการกัดกร่อนได้ดี ใช้ทำเครื่องมือผ่าตัด

แคลเซียม (Calcium) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Ca
แคลเซียมจะใช้ในลักษณะแคลเซียมซิลิไซด์ (CaSi) เพื่อลดออกซิเดชั่น (Deoxidation) นอกจากนั้น แคลเซียม ยังช่วยเพิ่มความต้านทานการเกิดสเกลของวัสดุที่ใช้เป็นตัวนำความร้อน

ซีเรียม (Cerium) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Ce
เป็นตัวลดออกซิเจนและกำมะถันได้ดี ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติด้าน Hot Working ของเหล็กกล้า และปรับปรุงความต้านทานการเกิดสเกลของเหล็กทนความร้อน

โคบอลต์ (Cobalt) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Co
ไม่ทำให้เกิดคาร์ไบด์ แต่สามารถป้องกันไม่ไห้เหล็กเกิดเนื้อหยาบที่อุณหภูมิสูง ดังนั้น จึงช่วยปรับปรุงให้เหล็กมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ด้วยเหตุนี้ จึงใช้ผสมในเหล็กขึ้นรูปงานร้อน เหล็กทนความร้อน และเหล็กไฮสปีด ธาตุโคบอลต์เมื่อได้รับรังสีนิวตรอนจะเกิดเป็น โคบอลต์ 60 ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีอย่างรุนแรง ดังนั้น จึงไม่ควรเติมโคบอลต์ลงในเหล็กที่ใช้ทำเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
โครเมียม (Chromium) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Cr
ทำให้เหล็กอบชุบได้ง่ายขึ้น เพราะลดอัตราการเย็นตัววิกฤตลงอย่างมาก สามารถชุบในน้ำมันหรืออากาศได้ (Oil or Air Quenching) เพิ่มความแข็งให้เหล็ก แต่ลดความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact) ลง โครเมียมที่ผสมในเหล็กจะรวมตัวกับคาร์บอน เป็นสารประกอบพวกคาร์ไบด์ ซึ่งแข็งมาก ดังนั้น จึงทำให้เหล็กทนทานต่อแรงเสียดสี และบริเวณที่เป็นรอยคมหรือความคมไม่ลบง่าย ทำให้เหล็กเป็นสนิมได้ยาก เพิ่มความแข็งแรงของเหล็กที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

ทองแดง (Copper) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Cu
เพิ่มความแข็งแรง ถ้ามีทองแดงผสมอยู่ในเหล็กแม้เพียงเล็กน้อย เหล็กจะไม่เกิดสนิมเมื่อใช้งานในบรรยากาศ ทองแดงจะไม่มีผลเสียต่อความสามารถในการเชื่อมของเหล็กแต่อย่างไร

แมงกานีส (Manganese) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Mn
ใช้เป็นตัวไล่กำมะถัน (S) ซึ่งเป็นตัวที่ไม่ต้องการในเนื้อเหล็ก จะถูกกำจัดออกในขณะหลอม ทำให้เหล็กอบชุบแข็งง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นตัวลดอัตราการเย็นตัววิกฤต (Critical Cooling Rate) ทำให้เหล็กทนทานต่อแรงดึงได้มากขึ้น เพิ่มสัมประสิทธิ์การขยายตัวของเหล็กเมื่อถูกความร้อน แต่จะลดคุณสมบัติในการเป็นตัวนำไฟฟ้า และความร้อน นอกจากนั้น แมงกานีสยังมีอิทธิพลต่อการขึ้นรูปหรือเชื่อม เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีปริมาณแมงกานีสเพิ่มขึ้น จะทนต่อการเสียดสีได้ดีขึ้นมาก

โมลิบดีนัม (Molybdenum) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Mo
ปกติจะใช้ผสมรวมกับธาตุอื่น ๆ เป็นตัวลดอัตราการเย็นตัววิกฤต ทำให้อบชุบง่ายขึ้น ป้องกันการเปราะขณะอบคืนตัว (Temper Brittleness) ทำให้เหล็กมีเนื้อละเอียด เพิ่มความทนทานต่อแรงดึงแก่เหล็กมากขึ้น สามารถรวมตัวกับคาร์บอนเป็นคาร์ไบด์ได้ง่ายมาก ดังนั้น จึงปรับปรุงคุณสมบัติในการตัดโลหะ (Cutting) ของเหล็กไฮสปีดได้ดีขึ้น เพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion Resistance) แก่เหล็ก อย่างไรก็ตาม เหล็กที่มีโมลิบดินั่มสูงจะตีขึ้นรูปยาก

ไนโตรเจน (Nitrogen) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ N
ขณะทำไนไตรดิ้ง (Nitriding) ไนโตรเจนจะรวมตัวกับธาตุบางชนิดในเหล็ก เกิดเป็นสารประกอบไนไตรด์ ซึ่งทำให้ผิวงานมีความแข็งสูงมาก ต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม

นิกเกิล (Nickel) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Ni
เป็นตัวที่เพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกของเหล็ก ดังนั้น จึงใช้ผสมในเหล็กที่จะนำไปชุบแข็งที่ผิว ใช้ผสมกับโครเมียม ทำให้เหล็กทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิมง่าย ทนความร้อน

ออกซิเจน (Oxigen) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ O
ออกซิเจนเป็นอันตรายต่อเหล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิด ส่วนผสม รูปร่าง และการกระจายตัวของสารประกอบที่เกิดจากออกซิเจนนั้น ออกซิเจนทำให้คุณสมบัติเชิงกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้านทานแรงกระแทกลดลง (ตามแนวขวาง) และเปราะยิ่งขึ้น

ตะกั่ว (Lead) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Pb
เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง (Free-Machining Steel) มีตะกั่วผสมอยู่ประมาณ 0.20 - 0.50 % โดยตะกั่วจะเป็นอนุภาคละเอียด กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอภายในเนื้อเหล็ก เมื่อนำไปกลึง หรือตัดแต่งด้วยเครื่องมือกลทำให้ขี้กลึงขาดง่าย จึงทำให้ตัดแต่งได้ง่าย ตะกั่วไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกลของเหล็ก
ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และกำมะถัน (Sulphur) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ P และ S ตามลำดับ
เป็นตัวทำลายคุณสมบัติของเหล็ก แต่มักผสมอยู่ในเนื้อเหล็กโดยไม่ได้ตั้งใจ ต้องพยายามให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มักจะเรียกสารเหล่านี้ว่า สารมลทิน (Impurities) เหล็กเกรดสูงจะต้องมีฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.03 - 0.05 % ส่วนกำมะถันจะทำให้เหล็กเกิด Red Shortness จึงแตกเปราะง่าย โดยทั่วไปจึงจำกัดปริมาณกำมะถันในเหล็กไม่เกิน 0.025 หรือ 0.03 % ยกเว้น เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง (Free Machining) ที่เติมกำมะถันถึง 0.30 % เพื่อให้เกิดซัลไฟด์ขนาดเล็กกระจายทั่วเนื้อเหล็ก ทำให้ขี้กลึงขาดง่าย จึงตัดแต่งด้วยเครื่องมือกลได้ง่าย

ซิลิคอน (Silicon) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Si
ซิลคอนจะปรากฏในเหล็กทุกชนิด เนื่องจากสินแร่เหล็กมักมีซิลิคอนผสมอยู่ด้วยเสมอ ซิลิคอนไม่ใช่โลหะ แต่มีสภาพเหมือนโลหะ ใช้เป็นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซิ่ง (Oxidizing) ทำให้เหล็กแข็งแรงและทนทานต่อการเสียดสีได้ดีขึ้น เพิ่มค่าแรงดึงที่จุดคราก (Yield Point) ของเหล็กให้สูงขึ้นมาก ดังนั้น จึงใช้ผสมในการทำเหล็กสปริง (Spring Steels) ช่วยทำให้เหล็กทนทานต่อการตกสะเก็ด (Scale) ที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงใช้ผสมในเหล็กทนความร้อน   เหล็กกล้าที่มีซิลิคอนสูงจะมีเกรนหยาบ

ไทเทเนียม (Titanium) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ Ti
ไทเทเนียมเป็นโลหะที่แข็งมาก ทำให้เกิดคาร์ไบด์ได้ดี เป็นธาตุผสมที่สำคัญในเหล็กสเตนเลส เพื่อป้องกันการผุกร่อนตามขอบเกรน นอกจากนั้น ไทเทเนียมยังช่วยทำให้เหล็กมีเกรนละเอียด

วาเนเดียม (Vanadium) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ V
ทำให้เหล็กทนต่อความร้อนได้ดี เพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็ก โดยไม่ทำให้คุณสมบัติในการเชื่อม และการดึงเสียไป ทำให้เหล็กมีเนื้อละเอียด รวมตัวกับคาร์บอนที่เป็นคาร์ไบด์ได้ง่าย จึงทำให้ทนทานต่อการสึกกร่อน มักจะผสมในเหล็กขึ้นรูปร้อน (Hot Working Steels) และเหล็กไฮสปีด

ทังสเตน (Tungsten) สัญลักษณ์ทางเคมี คือ W
สามารถรวมตัวกับคาร์บอนเป็น คาร์ไบด์ ที่แข็งมาก จึงทำให้เหล็กที่ผสมทังสเตนมีความแข็งมาก หลังจากผ่านการอบชุบ จึงใช้ทำพวกเครื่องมือคม (Cutting Tools) ต่าง ๆ ทำให้เหล็กเหนียวขึ้น และป้องกันไม่ไห้เหล็กเกิดเนื้อหยาบ เนื่องจากการที่เกรนขยายตัว เพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีของเหล็ก ดังนั้น จึงนิยมเติมทังสเตนในเหล็กไฮสปีด (Hi-Speed) และเหล็กที่ต้องอบชุบแข็งโดยทั่วไป
Plate

ขั้นที่ 2 : พิจารณาเลือกชนิดฟัน (TPI) ที่เหมาะสม
โดยใช้ตารางทางขวามือ กฎทั่วๆ ไป สำหรับการตัด Bundle : พิจารณาเลือก TPI สำหรับการตัด 1 ชิ้น และเลือกให้หยาบกว่า 1 pitch สำหรับการตัด Bundle

ขั้นที่ 3 : พิจารณาเลือกรุ่นของใบเลื่อย
เลือกรุ่นของใบเลื่อยโดยดูจากตารางการเลือกใช้ใบเลื่อย

ขั้นที่ 4 : เลือกใช้น้ำหล่อเย็นของ LENOX
ท่านจะใช้งานใบเลื่อยได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 

Steel Grade Comparable Table

Group
ASTM
JIS
DIN
EN
STSS
Wear Resistance Plate
-
-
 X120Mn12
-
3401
-
-
17MnCr5-3
-
Dillidur400/RAEX400
-
-
26MnCr6-3
-
Dillidur500/RAEX500
Special Structural Plate
A516 Gr70
SGV 480
17Mn4
P295GH
A516-70 N/SA516-70 N/U
A572 Gr50
SM 490
ST52-3
S355J2+N/
ABS EH36
ABS EH36/S355J2+N/
ST52-3/SM490YB/S460NL
CORTEN
SMA 490
CORTEN
S355J0W
CORTEN A/B
-
-
StE690V
S690Q
Optim 700/Dillimax 690Y
-
-
 QStE690TM 
S700MC
Optim 700MC/Optim 700QL/
Dillimax 690T/Alform700/
Nextra700/Domex700
Group
Standards
Sin Thai
Bohler
Assab
Koshuha
Daido
Hitachi
Dorrenberg
AISI
JIS
DIN
STSS
Plastic Mold Steel
P20

 .

40CrMn Mo7
2311
M202
618
.
.
HMP22
MCM
P20+S

 .

40CrMn MoS86
.
.
HOLDAX
KPM25
PDS5
HMP2
MCMS
P20 Mod

 .

 .

SP300
M238
718-Sup
.
PX4
.
.
P20 Mod

 .

.
SP400
M461
718 hi hard
.
Nak 80
.
.
420
SUS 420J2
X40 Cr13
K2083
M310
STAVAX
C420
DSR20F
SCS2
HC50
431
SUS 431
X36Cr Mo17
K2316
M300
RAMAX
.
.
.
DE2316
440C
SUS440C
X105Cr Mo17
-
N695
930
SM3
SUS 440C
SCS 440
DE4125
Machinery Steel
1045
S45C
CK45
1045
V945
760
S45C
S45C
S45C
.
.
.
.
ST52-3N
.
.
.
.
.
.
.
SCM 430H
.
4130HT
.
.
.
.
.
.
4140
SCM 440H
42Cr Mo4
4140HT
V320
709
CM4
SCM4
SCM440
M4S
4340
SNCM 439H
40Ni CrMo6
4340HT
V155
705
SNCM 439
SNCM 439
SNCM8
MSN
3115
SNC15
15Cr Ni6
5919
E230
7210
.
.
SNC 415
MN16
5115
SCM21
16Mn Cr5
.
E410
.
CM21
.
SCM 415
.
410
SUS 410J1
X12 Cr13
K4006
N100
.
.
.
.
.
High Speed Steel
M2
SKH51
S6-5 -2
K3343
S600
HSP41
H51
MH51
YMX1
DMo5
M41
SKH55
S6-5 -2-5
.
S705
.
HM35
MH55
YXM4
EMo5 Co5
Cold Work Tool Steel
D2
SKD11
X155Cr VMo121
K2379
K110
XW42
KD11
AUD11
SLD
CPPU
D2 Mod
.
.
TENA STEEL
K340
ASSAB -88
KD11S
DC53
SLD- Magic
.
O1
SKS3
100Mn CrW4
K2510
K460
DF3
KS3
GOA
SGT
Z3C
S1
SKS41
60W CrV7
.
K445
M4
KS41
GS41
YSR
Hidalgol
Hot Work Tool Steel
H10
SKD7
X32Cr MoV33
.
W320
.
KDH1
DHA
YEM
DM3
H13
SKD61
X40Cr MoV51
K2344
W302
8407-2M
KDA
DHA1
DAC
WP5V
H21
SKD5
X38Cr MoV53
.
W100
QRO 90
KD 5
DH31S
HDC
DM3X
6F3
SKT4
56Ni CrMoV7
.
W500
.
KTV
GFA
DM
A50

 
 
 
 
 
SIN THAI SPECIAL STEEL CO.,LTD.
Subsidiary of Leong Jin Corporation Pte.Ltd.
103/2 Moo 17 Taeparak Rd., Bangsaothong,
Samutprakarn 10540 Thailand.
TEL : 02-705-0930-1, 02-315-1466, 02-330-3101
FAX : 02-705-0932, 02-315-1354
Copyright 2009. Sin Thai Special Steel Co.,Ltd. All rights reserved.